Имейл маркетингът е практика за изпращане на целеви имейли до клиенти и перспективи за популяризиране на продукти или услуги на даден бизнес. Въпреки че съществува от много време и някои експерти предричаха изоставането му, имейл маркетингът все още е много ефективен начин за свързване с клиенти, увеличаване на приходите и разрастване на бизнес. 

В тази публикация ще обсъдим какво е имейл маркетинг, как работи за малкия и среден бизнес, какви са ползите от имейл маркетинга, ефективните тактики за имейл маркетинг и защо трябва да наемете маркетингови професионалисти, които да го направят както трябва.

Какво е имейл маркетинг?

Имейл маркетингът се отнася до практиката за изпращане на търговски съобщения, обикновено до група хора по имейл. Бизнесът използва имейл маркетинг, за да изгради взаимоотношения със своите текущи и потенциални клиенти, да спечели потенциални клиенти и да увеличи задържането на клиенти като цяло. 

Как работи имейл маркетингът за малкия и среден бизнес? 

Имейл маркетингът е много ефективен за малкия и среден бизнес, защото им позволява да достигат до своите клиенти ефективно и рентабилно. Бизнесът може да използва имейл маркетинга като канал, за да поддържа връзки със своите клиенти, да ги образова за продукти или услуги и да популяризира специални оферти или събития, които са индивидуално подготвени за тях.  

Какви са ползите от имейл маркетинга?

Имейл маркетингът има много предимства за малкия и средния бизнес, включително:

 • Рентабилен маркетингов инструмент: Имейл маркетингът е един от най-рентабилните начини за бързо достигане до голяма аудитория.
 • Насоченост на посланието: С имейл маркетинга фирмите могат да се насочат към конкретни аудитории въз основа на интереси, поведение и други критерии.
 • Измерими резултати: Маркетинговите кампании по имейл могат лесно да бъдат проследявани, така че фирмите да могат да измерват ефективността им и да оптимизират тактиките си.
 • Изграждане на взаимоотношения: Имейл маркетингът е отличен начин за изграждане на взаимоотношения с клиенти чрез персонализирано и ангажиращо съдържание.
 • Генериране на потенциални клиенти: Имейл маркетингът може да се използва за генериране на потенциални клиенти и увеличаване на реализациите чрез насочване на абонатите към целева страница или друг призив за действие. Там те могат да извършат очакваното действие – записване за преглед, посещение, резервация, покупка, закупуване на продукти или друга цел.

Предимствата на имейл маркетинга пред други инструменти

Имейл маркетингът съществува от десетилетия, но все още остава един от най-ефективните дигитални маркетингови канали, достъпни за бизнеса. Въпреки че много хора може да смятат, че имейл маркетингът е остарял в сравнение с по-новите маркетингови канали, като социалните мрежи, статистиката показва, че той все още е много ценен инструмент. Ето някои интересни факти за ефективността на имейл маркетинга:

 1. Имейл маркетингът има висока възвръщаемост на инвестициите (ROI): Според проучване на DMA, имейл маркетингът има средна възвръщаемост на инвестициите от 42:1.
 2. Имейлът е третият най-влиятелен източник на информация за B2B аудиторията: Според WordStream имейлът е третият най-влиятелен източник на информация за B2B аудиторията, само след колегите и лидерите в индустрията.
 3. Сегментираните имейл кампании водят до по-висок процент на отваряне: Campaign Monitor съобщава, че сегментираните имейл кампании имат 14,32% по-висок процент на отваряне от несегментираните кампании.
 4. Мобилните отваряния представляват значителна част от отварянията на имейли: Litmus (имейл маркетинг платформа) съобщава, че мобилните устройства представляват 43% от отварянията на имейли в САЩ.
 5. Имейлите с бутони за социално споделяне имат по-висок процент на кликване: Имейлите, които включват бутони за социално споделяне, имат процент на кликване със 158% по-висок от тези, които не включват, според GetResponse. 
 6. Имейлът е предпочитан метод за комуникация за много хора: според OptinMonster 73% от милениалите предпочитат комуникацията от бизнеса да идва по имейл.
 7. Персонализираните имейли имат по-висок процент на транзакции: Според Experian персонализираните имейли имат процент на транзакции, който е 6 пъти по-висок от неперсонализираните имейли.
 8. Имейлът се счита за надежден източник на информация от потребителите: Според Campaign Monitor 72% от потребителите казват, че предпочитат имейла като основен източник на бизнес комуникация.

Като цяло имейл маркетингът остава ефективен и ценен инструмент за фирми, които искат да ангажират своите клиенти и да увеличат възвръщаемостта на инвестициите. Чрез персонализиране на темите, сегментиране на имейл кампании и включване на бутони за социално споделяне, фирмите могат да оптимизират ефективността на своите имейл маркетинг кампании и да увеличат ангажираността на клиентите. 

Както показват тези статистики, имейл маркетингът е мощна дигитална маркетингова стратегия, която трябва да бъде важна част от маркетинговия план на всеки бизнес.

Защо трябва да наемете маркетинг професионалисти за успешен имейл маркетинг?

Имейл маркетингът е много ефективен, но изисква стабилна и последователна стратегия, дизайн, технически познания и умения за писане на текстове, за да се създадат ефективни имейл кампании, които дават резултати. Наемането на маркетинг специалисти ще гарантира, че Вашите имейл маркетинг кампании са добре планирани, изпълнени и измерени.

Имейл маркетингът е основен компонент на цялостна дигитална маркетингова стратегия, която може да помогне на малкия и среден бизнес да останат конкурентоспособни и да растат. 

Със своята рентабилност, целенасочен подход и способност за поддържане на взаимоотношения с клиентите, фирмите трябва да разполагат с добре планирана и изпълнена програма за имейл маркетинг. Чрез използване на ефективни тактики и наемане на маркетинг специалисти, фирмите могат да се радват на повече приходи от клиенти. Потърсете ни и ние ще направим анализ на текущото състояние, за да предложим най-подходящите маркетинг инструменти за Вашия бизнес.