Консултантски услуги по дигитален маркетинг и уеб дизайн

Консултантските услуги за дигитален маркетинг и уеб дизайн са предназначени да помогнат на собствениците на фирми и маркетинг мениджърите да отговорят на бизнес въпроси и да подобрят маркетинговата ефективност и процеси. Нашият подход включва строга процедура по проучване на бизнес целите, маркетинговата технология и маркетинговите данни за установяване на най-подходящите средства за ефективна маркетингова стратегия.

Консултация
Консултация

Какво представлява консултацията по дигитален маркетинг и уеб дизайн?

Консултациите по същество се определят като подход към най-добрите маркетингови тактики за подпомагане на бизнеса да постигне своите бизнес цели онлайн. 

Независимо дали бизнесът има стратегия или не, задачата на консултациите по дигитален маркетинг е да анализира, проучи и създаде ефективна маркетингова стратегия. 

Основният фокус на консултиращата компания е да презентира по разбираем начин възможностите на дигиталните канали чрез изучаване на данните и възможностите и предоставяне на идеи и тактики, които са ефективни и рентабилни за конкретен бизнес.

Процес на консултиране 

Консултантските услуги започват с анализиране на актуалното състояние на бизнеса – големина, ниша, бизнес стратегия, таргет аудитории, финансови резултати, предишни маркетинг кампании (ако има такива) и други показатели.

След това обсъждаме какви са Вашите бизнес цели и правим проучване на областите, които трябва да бъдат подобрени. Преминаваме към изготвяне на базирана на данни и рентабилна маркетингова стратегия, която е строго индивидуална и включва точни разчети по времетраене, канали и предварително определен бюджет.

Нашата консултантска основа е изградена върху проектиране на стратегия, базирана на бизнес целите, анализ на данни, задълбочено проучване на пазара, таргет аудиториите, анализ на конкуренцията и онлайн потребителската пътека. Ние предоставяме широкообхватни консултантски услуги по дигитален маркетинг за B2B бизнеси, за да подобрим тяхното маркетингово присъствие на международни и регионални пазари. 

Консултантски услуги предлагани от WebVisuality

Предимства на консултацията по дигитален маркетинг

Поискайте консултация

Искате ли професионална консултация, за да разберете кои са подходящите за Вас маркетингови инструменти? Ние ще Ви предложим оптимален дигитален маркетингов подход, който съответства на Вашия бизнес и неговите възможности.

Ние сме тук, за да помогнем на бизнеса ви!

Обадете ни се:

или