Изработката на уеб сайт е само началото в трънливия път на онлайн бизнеса

За да продължите да реализирате добри резултати е необходимо да помислите за поддръжка на уеб сайта. Тя е необходима, за да предоставите на своите потенциални клиенти актуална информация за продуктите и услугите, които предлагате, както и за да отговорите на постоянно еволюиращите стандарти на търсещите машини за класиране.

Поддръжка на уеб сайт

Чрез поддръжка на уеб сайтове се цели управление, обновяване и популяризиране на на вече изработен сайт, както и професионално администриране на уеб сайта с цел привличане на повече посетители. Именно те формират така наречения “трафик” към Вашия уеб сайт, а ако им осигурите гладък път към търсените продукти и услуги в него увеличавате шансовете да се превърнат във Ваши клиенти.

Поддръжка на сайт

Твоят сайт също е твой продукт

Това, че позиционираш своите знания, способности или полезност за света в сайт далеч не означава, че той ще бъде единствено твое портфолио. Всъщност колкото и велики неща да създаваш, ако те не бъдат поднесени правилно, трудно ще достигнат и докоснат повече хора. Именно за това ние сме на мнение, че твоят сайт е и още един твой продукт. Както и останалите, нужно е той да бъде подобряван, променян, нужно е да се полагат усилия върху неговото развиване. Реално ако наистина чрез него смяташ да изграждаш и поддържаш трафик, който впоследствие да бъде насочен към извършването на някакво действие като покупка, абониране или каквото и да е друго, то всъщност сайтът ти става продукта, който най-напред трябва да развиеш. Защото чрез него ще се осъществява връзка между потребителя и останалите ти продукти, които имат своята цена и за които си положил труд.

Дейностите по поддръжка на уеб сайт включват, но не се ограничават до следните услуги:

Екипът на Web Visuality е готов да се отдаде напълно в поддръжката и подобряването на качеството на твоя сайт

Както автомобилът има нужда от редовни технически прегледи и поддръжка, така и Вашият уеб сайт подлежи на “ремонт” и обновяване. Всичко това е важно за Вашия уеб сайт, защото трябва да предоставите най-добро потребителско изживяване на клиентите си, които от случайни посетители може да се превърнат в лоялни последователи и клиенти.

Ние сме тук, за да помогнем на бизнеса ви!

Обадете ни се:

или