Измерване на резултатите от маркетинга: Ръководство за собственици на бизнес

Измерването е фундаментална част от управлението на бизнеса и това важи с пълна сила за маркетинга. Ключовите показатели за ефективност (KPI) трябва да бъдат компаса, който насочва вашите маркетингови усилия и гарантира, че те постигат целите на вашата компания.

KPI са критични за анализа на вашите маркетингови усилия и инвестирани ресурси. Те също са ефективен начин да разгледате цялостната си бизнес стратегия, докъде води и дали има нужда от подобряване. Но ако не знаете кои са тези ключови показатели за ефективност на маркетинга, не се притеснявайте – ние знаем и ще ви издадем поне няколко от тях.

Какво представляват KPI?

Ключовите показатели за ефективност са показатели, които позволяват на бизнеса да измерва доколко добре се изпълняват целите им и да помагат при вземането на решения и насочването на своя екип.

Жизненоважно е KPI да бъдат тясно свързани с бизнес целите и стратегическото планиране. Те са неразделна част от всяка добре замислена бизнес стратегия и са от решаващо значение за нейното изпълнение. Тези показатели ви позволяват да прецените напредъка си по елементите за действие и да направите необходимите корекции.

Трябва да разработите KPI за всяка част от вашия бизнес, включително маркетинг, операции, счетоводство, човешки ресурси и продажби.

Маркетинговите KPI ви позволяват да:

 • измервате ефективността на маркетинговите кампании
 • идентифицирате потребителските тенденции
 • оптимизирате маркетинговите тактики
 • използвате ефективно ресурсите
 • стимулирате маркетинговия екип към иновации
 • проследявате зависимости и тенденции.

KPI трябва да съответстват на бизнес целите. Например, ако целта ви е да увеличите осведомеността за марката, можете да използвате проучвания или кампания за трафик на уебсайта си, за да проследите видимостта и разпознаваемостта на вашата компания. KPI за тази цел могат да включват:

 • ангажираност в социалните медии
 • уникални посещения на вашия уебсайт
 • онлайн трафик от търсене
 • разпознаване на марката

Други компании наистина използват KPI, но правят грешката да избират такива, които не са свързани с техните цели. Ако целта ви е да увеличите приходите, тогава проследяването на броя посещения на уебсайта ви не е подходящ критерий за измерване. Това може да е добър критерий за една от вашите маркетингови тактики, но не ви казва нищо за това откъде идват приходите.

Каква е ползата за бизнеса от измерването на KPI?

 • Измерва вашето представяне: Проследяване ефективността на вашия бизнес и неговите различни функции и отдели.
 • Предоставя информация за клиентите: Измерване удовлетвореността и лоялността на клиентите, като помага за подобряване на клиентското изживяване, задържането, репутацията на марката и цялостния ви продукт.
 • Изяснява бизнес целите: Обединяване на вашия екип около вашите бизнес цели и пътя към постигането им.
 • Помага ви да вземате по-добри решения: Позволява на вашия бизнес да взема информирани решения, базирани на данни.
 • Насочва стратегическото планиране: Позволява ви да проследявате напредъка на вашия стратегически план, да променяте елементи от плана и да разберете как най-добре да си поставите нови цели при подновяването на плана.
 • Стимулира вашия екип: Позволява ви да стимулирате екипа си да постигне целите си, държи ги отговорни и подобрява задържането на служителите.

Кои са най-важните маркетингови ключови показатели за ефективност?

Ето примери за често използвани маркетингови KPI, разбити по категории:

1. Финансови резултати

 • Приходи от продажби – приходи, генерирани от маркетингови кампании
 • Разходи за придобиване на клиенти – разходите за придобиване на нов клиент чрез маркетингови дейности
 • Възвръщаемост на маркетинговата инвестиция—приходи от продажби от маркетинг минус маркетинговите разходи, като резултатът се разделя на маркетинговите разходи
 • Стойност за целия живот на клиента—общ приход от клиент за целия живот
 • Средна стойност на поръчката – средната сума, която клиентите харчат за транзакция

2. Познаваемост на марката

 • Обем на споменаванията на марката – брой споменавания на вашата марка онлайн
 • Трафик на уебсайт – брой посетители на уебсайта
 • Разпознаване на марката – мярка за това доколко разпознаваема е вашата марка за потребителите или целевия ви пазар

3. SEO и онлайн съдържание

 • Трафик от търсене – брой органични посетители на уебсайта (тези, които пристигат чрез резултати от търсачките, без платена реклама)
 • Класиране в търсачката – класирането на вашата компания в резултатите от търсачката (SERP)
 • Уникални посещения — броят показвания на вашето съдържание
 • Степен на отпадане – брой посещения на уебсайта, при които потребителите са посетили само една страница, разделен на общия брой посещения на уебсайта
 • Прекарано време—средно време, което потребителите прекарват на уеб страница
 • Входящи връзки (наричани още обратни връзки)—брой връзки към вашия уебсайт на други сайтове

Има още много показатели за платената реклама, за имейл маркетинг, за инфлуенсър маркетинг. Всеки вид маркетинг може да се измерва и оценява, както и да се адаптира. Ако искате да обсъдим как някой от различните видове маркетинг може да помогне на вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нас!