Какво е PPC

PPC (pay per click) буквално означава “плащане на клик”. PPC е форма на онлайн маркетинг, при която рекламодателите плащат всеки път, когато потребител кликне върху някоя от техните реклами.

Най-често срещаната форма на PPC реклама е чрез търсачки, като така наречената Google Ads, където рекламодателите наддават за ключови думи и техните реклами се показват в горната част на страниците с резултати от търсачките (SERP), когато тези ключови думи се търсят от потребителите.

PPC рекламата може да се извършва и чрез социални мрежи, като добре познатите Facebook и Instagram, и чрез дисплейни реклами на уебсайтове. Като всеки друг рекламен способ, и PPC рекламата има своите особености.

Каква е разликата между PPC и SEM?

Въпреки че тези термини се използват взаимозаменяемо твърде често, има разлика между PPC и SEM (маркетинг в търсачките). SEM е общ термин, който обхваща PPC, но не се ограничава само до тази форма на реклама. Той включва и други дейности, които имат за цел да установят колко лесно е да намерите уебсайт чрез търсачка. Докато SEM (Search Engine Marketing) е платен и неплатен, PPC (pay per click) или от органичен неплатен трафик (SEO).

И така, PPC е вид онлайн реклама, която работи с търсачки и други канали като видеореклами (YouTube) и графични реклами (разположени в социални мрежи като Instagram/Facebook). 

Как работи PPC?

PPC рекламата работи, като позволява на рекламодателите да наддават за конкретни ключови думи или фрази, за които искат техните реклами да се показват в резултатите от търсачката. 

Когато потребител търси една от тези ключови думи или фрази, рекламата на рекламодателя ще се появи сред първите резултати. След това рекламодателят се таксува с такса всеки път, когато потребител кликне върху тяхната реклама. Това може или може да не доведе до покупка/резервация/запитване или друга търсена цел.

Рекламодателите или специалистите по реклама, които управляват съответните настройки, създават кампании, насочени към конкретни демографски групи, интереси, местоположения и други критерии. Те определят и ключовите думи, към които искат да се насочат за рекламата.

След това търсачката ще използва сложен алгоритъм, за да определи кои реклами да покаже и в какъв ред. Алгоритъмът взема предвид фактори като:

  • Сумата на офертата на рекламодателя
  • Съответствие на рекламата с ключовата дума
  • Качество на рекламата
  • PPC стратегия и планиране на кампании
  • Топ PPC платформи

Защо PPC е важен маркетинг инструмент?

PPC трябва да се счита за актив, а не за маркетингов разход, и цифрите доказват това твърдение. През 2022 г. PPC носи средно $2 за всеки похарчен $1, със средна цена на клик (CPC) от $1,16. И докато социалните медии все още са популярно място за рекламиране, 40% от рекламните разходи през 2020 г. са изразходвани за търсене (като 73% от тях отиват за Google).

PPC предлага няколко предимства, които не се срещат при SEO или социалните медии, включително:

  • Бързи резултати: PPC рекламата може да привлече трафик към уебсайт почти веднага, докато SEO може да отнеме време, за да покаже резултати (няколко месеца или повече). Платформите обикновено одобряват реклами в същия ден, като осигуряват максимална експозиция почти веднага. Това може да бъде текстова реклама чрез Google търсене, графична реклама чрез Instagram или дори видеоклип, представен в YouTube. Използването на множество платформи в различни формати може да увеличи видимостта на Вашия бранд.
  • Достигане до Вашата целева аудитория: PPC рекламата позволява на търговците да се насочат към конкретни демографски групи от хора, интереси и местоположение, което помага да се достигне до правилната аудитория. Можете дори да се насочите към индивиди въз основа на тяхното поведение и интереси; сайтовете за социални медии като Facebook могат да Ви помогнат да насочите рекламата си към групата, която е вероятно да купи Вашите продукти или услуги.
  • Измерими резултати: PPC рекламата осигурява измерими резултати. Този вид реклама позволява на търговците да проследяват реализациите, възвръщаемостта на инвестициите (ROI) и други ключови показатели за ефективност (KPI). 
  • Допълване действието на SEO: PPC може да се използва за допълване на резултатите, постигнати чрез SEO. Докато SEO се фокусира върху увеличаване на органичния трафик, PPC може да се използва за незабавно привличане на трафик към уебсайт, докато разработването на стратегия за SEO оптимизация продължава.

Кои са най-добрите PPC рекламни платформи?

Това е един от най-важните въпроси, които може да дискутирате с нашите специалисти, за да изберем най-подходящите рекламни платформи за Вашия бизнес. Google Ads, YouTube, Facebook Ads, TikTok са част от възможните места, на които може да се провежда PPC реклама. Различните видове PPC реклами са реклами в търсенето (SERP), видео реклами, ремаркетинг и други.

Според избраната рекламна платформа се различават и видовете формати за реклама, които са достъпни. А кои са подходящи за Вашия бизнес ще определим по време на консултация.