Бранд е продукт, услуга или идея, която публично се разграничава от други продукти, услуги или концепции, така че да може лесно да бъде споделяна и обикновено предлагана на пазара (още наречена – марка). Името на бранда е името на дадения продукт, услуга или концепция. Брандиране е процес на създаване и разпространение на името на марката. Брандиране може да се прилага към цялата корпоративна идентичност, както и на отделни имена на продукти и услуги.

Брандовете обикновено са защитени от използването от други лица чрез осигуряване на търговска марка или марка за услуга от лицензирана агенция, обикновено правителствена агенция. Преди да кандидатствате за търговска марка или марка за услуга, трябва да се установи дали някой друг вече не е използвал името или едно от имената на бранда/продукт/услуга. Въпреки че можете сами да търсите, е нормално да се наеме адвокатска кантора, която е специализирана в правене на търсенията на търговски марки и управление на процеса на кандидатстване. След като сте научили, че никой друг не го използва, можете да започнете да използвате своя бранд като търговска марка, просто като се посочва, че е търговска марка (използване на „ТМ“, където първоначално се появява в мрежата). След като регистрирате търговската марка, можете да използвате символа „регистриран-R“ вместо „TM“.

Брандът често се изразява под формата на лого – графичното представяне на марката.