Интернет рекламата е резултатът от комбинирането на телевизия, печат и напредването ни като цивилизация

Значително по-лесна за управляване, по-предсказуема, достъпна, измерима и тясно насочена, интернет рекламата е днешният работещ маркетинг инструмент. Докато преди хората трябваше сами да потърсят повече информация за рекламиран продукт или услуга, чути по телевизията или радиото, днешната интернет реклама напълно изключва този фактор, позволявайки на всеки видял рекламата с един клик да се прехвърли на място, където може обстойно да се запознае и да вземе информирано решение за покупка или друго действие. Инвестирайки в интернет реклама, ти ще знаеш какво да получиш.

интернет реклама

Какви видове интернет реклама има?

  • Уеб банер – рекламно изображение, позиционирано на определен уеб сайт, най-често имащ общи черти с този, който рекламира. Кликвайки на банера, потребителят бива прехвърлен към основния сайт, където може да бъде преведен през определени стъпки, целящи повече информация, да остави свои контакти или дори да направи покупка.
  • Платена статия – някои авторитетни блогове или сайтове предлагат услугата да напишат статия или да вземат интервю за друг сайт, компания или организация като по този начин всичките им активни читатели (вече утвърдени и очаровани) ще бъдат запознати с дейността ти. Това работи изключително добре и сме ставали свидетели как много блогове увеличават своята посещаемост с 200-300% само след една публикувана статия на авторитетен сайт.
  • Текстов линк – послание, кратко съобщение или име на организация, което съдържа хиперлинк в себе си, водещ към друг сайт. Този вид интернет реклама е с достъпна цена и може да бъде изключително ефективен ако текстът бъде наистина премислено разположен на място, където се предполага, че потребителят ще бъде предварително провокиран да кликне. Това най-често са популярни сайтове в същата сфера.
  • Рекламно каре – малко пространство, отново разположено на известен, релевантен към тематиката сайт, на което може да се постави снимка и текст, описвайки накратко дейността или защо потребителят трябва да последва тази реклама, поставена на видимо място в любим друг сайт, който посещава.

И това са само някои от възможностите, които интернет рекламата предлага…

Екипът на Web Visuality може да бъде твой партньор в оптимизирането и подготвянето на сайта за рекламна кампания, подробно разписана стратегия, предвиждане на разходи, етапи и срокове, изготвяне на самите печатни материали, както графични, така и текстови. Внимателен мониторинг, анализ по време на кампанията и правене на нужни промени. Периодична отчетност.

Ние сме сигурни, че начинанието ти заслужава да достигне до по-голяма аудитория. Вярваме, че е нужно то освен да достигне и да бъде представено правилно. Първото впечатление си остава първо. Дали става въпрос за вече утвърдена компания, или тепърва навлизаща, една изкусно проведена рекламна кампания може както да бъде безценен актив, така и да предизвика негативен ефект. За това е нужно да се подходи внимателно към този процес.