Клиент

Уеб сайт тип каталог на биорезонансните апарати BICOM®

Апаратите се използват от специалисти в целия сват, за лечение на голям спектър от заболявания.

Bicom
Биорезонансни апарати bicom

Задание

Малък уеб сайт, създаден от 10 страници, с цел да информират потребителите.

Полезна информация

Още проекти