Project Description

Семпла фирмена визитка, изработена в цветовете на Web Visuality. Визитката се състои от две части. На лицето на визитката има място за добавяне на логото, името на фирмата, както и нейното местоположение. След това може да се добавят данните на притежателя на визитката – неговото/нейното име и заеманата длъжност в дадената фирма. Те са последвани от служебните или личните данни на лицето като телефон, имейл и уеб сайт. На гърба на визитката може да се въведе отново името на фирмата, но този път под нея сме оставили място за нейния слоган.