Project Description

Логото на Hub For Likes е изработено с много дизайнерски нюх и символичност в смисъла му. Кръгът в него изобразява централизираността на сайта (hub). Използвани са цветовете от сайта http://hubforlikes.com/, за да запази единството и със сайта. Логото е изработено на Adobe Illustrator, тъй като растерното лого е по-подходящо за изработката на лого.