Project Description

Един от последните ни лого дизайни е на сайт Ribarnik.com. Сайтът ще обръща внимание на много аспекти от обкръжението на риболова, като някои от тях са различни похвати и техники за риболов, различни водни басейни, видео уроци, рецепти и много, много други. Логото се опитва максимално да предаде страстта и удоволствието от улова на риба, както и да се отличи от останалите с пресъздаването на улавянето на риба.