Project Description

Изработихме личният сайт на Мерилин Венкова, който е свързан с MAP (My Advertising Pays).

В сайтът може да разберете всичко за МАП и да се обърнете към нея ако имате въпроси.

Уеб сайт: https://merilinvenkova.com/
Време за изработка: 2 дни