Project Description

Макос ООД е фирма създадена през 1992г., която предлага промишлено строителство, международен и вътрешен транспорт, производство и добив на строителни материали и други услуги. В сайта им можете да намерите всички проекти, които Макос ООД са осъществили, както и да намерите още информация за дейността им. В сайта присъстват техните сертификати, лицензи и удостоверения, които са получили през годините.

Уеб сайт: http://makos.bg/
Време на изработка: 8 дни